Hrubá hmotnost

Co je hrubá váha?

Hrubá hmotnost jednoduše znamená celkovou hmotnost nákladu. Při přepravě hrubá hmotnost zahrnuje hmotnost samotného produktu, který se přepravuje, a obalu, který se používá k jeho zabalení. Výpočet hrubé hmotnosti závisí na druhu dopravního systému.

Rozdíl v významu hrubé hmotnosti na základě druhu dopravního systému je následující:

  • Pro leteckou dopravu je hrubá hmotnost součtem hmotnosti letadla, paliva, posádky, pasažérů a nákladu.
  • Pro železniční a silniční dopravu je to součet hmotnosti skutečného zboží a vagónu nebo vozidla.
  • Pro vodní dopravu je to buď hmotnost produktu a obalu, nebo hmotnost kontejneru.

 

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th