Hrubý

Co je v logistice bruto?

Gross odkazuje na celkovou částku příjmu, zisku nebo úroků před odečtením jakýchkoli slev. Může se také odkazovat na celkovou částku zatížení, což jednoduše znamená hrubou váhu (skutečnou váhu produktu plus váhu balení).

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th