HS kód

Co je HS kód?

HS kód je zkratkou pro Harmonizovaný popis a klasifikační systém zboží. V podstatě se jedná o standardizovaný formát klasifikace nebo popisu typu zásilek po celém světě.

Když se zboží přepravuje mezinárodně, HS kód je vydáván na základě klasifikace zásilky.
Tento kód je vždy vyžadován celními úřady při přechodu hranic pro kontroly. A kód usnadňuje úřadům ověřování zásilek podle popisu na HS kódu.

Údržbu a rozvoj HS kódu spravuje Světová celní organizace (WCO).

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th