Hub

Co je Hub v logistice?

Překlad textu do češtiny: Hub je „hlavní překládací základna“ v logistickém řetězci. Jedná se o místo, kde jsou zásilky shromažďovány, tříděny a znovu nakládány. Obecně je hub považován za centrální místo pro zajištění všech činností souvisejících s pohybem zboží, organizací a koordinací na národní úrovni i mezinárodní hranici.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th