IALA

Za čím zkratka IALA stojí?

IALA (Mezinárodní asociace pro pomoc při navigaci a úřady mající na starosti majáky) je nezisková mezinárodní organizace, založená v roce 1957. Organizace poskytuje odborné znalosti v oblasti navigace různým expertům. Díky nabízení možnosti výměny informací, sdílení technických zkušeností a úspěchů, a koordinaci zlepšování pomoci při navigaci, se sdružuje majáky a navigační zařízení po celém světě.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th