Identifikační systém

Co je Identifikační systém?

Identifikační systém je standard používaný po celém světě k navazování komunikace mezi plavidly na moři. Je ho nejčastěji označováno jako Automatic Identification System (AIS). AIS je nedílnou součástí Globálního systému námořní nouze a bezpečnosti (GMDSS).

AIS je nástrojem pro elektronické přenosy dat mezi plavidlem a přijímací stanicí AIS. Data mohou být přenášena z plavidla na plavidlo, z plavidla na pobřežní stanici nebo z plavidla na satelit. A všechna plavidla, která plují blízko sebe a jsou vybavena systémem AIS, mohou znát směr a rychlost ostatních plavidel.

Od roku 2004 je AIS povinnou požadavkou pro všechna plavidla s hmotností přesahující 300 tun a plující mezinárodními vodami.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th