Importer

Co je dovozce?

Importér je osoba nebo společnost, která se zabývá dovozem zboží do země ze zahraniční entity za účelem obchodu. V tomto kontextu je přijímající země známa jako dovozní země.
Naopak země, která zasílá zboží do jiné země, je vývozní zemí. A osoba nebo organizace, která provádí tento proces, se nazývá vývozce.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th