Informační služby o řekách (RIS)

Co jsou říční informační služby?

River Information Services (RIS) jsou služby vytvořené k zvýšení bezpečnosti, spolehlivosti a efektivity vnitrozemské vodní dopravy prostřednictvím optimalizace procesů dopravy a přepravy.

Klíčovým aspektem RIS je zajištění rychlého elektronického přenosu dat orientovaného na poptávku pro výměnu informací v reálném čase mezi vodou a břehem.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th