Inkaso dluhů

Co znamená výraz Debt Collection?

Termín vymáhání dluhů je spojen s oblastí financí a bankovnictví. Znamená to výběr pohledávek od dlužníka, pokud tyto ještě nebyly uhrazeny nebo nebyla splacena doba platby.

Vymáhání dluhů může provádět samotný věřitel, právník nebo profesionální agentura pro vymáhání dluhů. Obvykle prvním krokem při vymáhání dluhů je pokus o vyřešení neuhrazeného dluhu mimosoudními prostředky. Pokud se to nezdaří, podání žádosti o soudní platební rozkaz spouští soudní vymáhací řízení, které končí vydáním exekučního titulu nebo právním sporu.

V logistice může termín vymáhání dluhů mít ještě další význam, a to v případě, že zboží se dodává pouze za (hotovostní) platbu.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th