Integrovaná logistika

Co znamená integrací logistika?

Integrovaná logistika je proces plánování a koordinace s různými zúčastněnými stranami za účelem vytvoření efektivních a bezproblémových podnikových operací. Základním principem je orientace na zákazníka a vykonávání akcí, které pomáhají přemístit výrobky od zdroje k finálnímu zákazníkovi.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th