Intralogistika

Co je intralogistika?

Intralogistika se odkazuje na plánování, instalaci, provádění a kontrolu všech interních materiálových toků v podniku prostřednictvím dopravních systémů a podpůrných informačních systémů. Konkrétně intralogistika popisuje všechny logistické toky zboží a materiálů, které probíhají na místě podniku. Efektivní a plynulé propojení všech zapojených procesů je jedním z největších výzev při implementaci intralogistických systémů dnes.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th