Intrastat Kódy zboží

Co jsou to kódy intrastatového zboží?

Intrastatní kódy zboží jsou systémem sběru statistických údajů týkajících se obchodů mezi členskými státy Evropské unie (EU). Požadavky těchto kódů jsou všude v EU stejné s několika důležitými výjimkami.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th