Jednotková cena

Co je to jednotková cena?

Jednotkové náklady jsou druhem nákladů, které společnost vynaloží na výrobu, skladování a prodej jedné jednotky konkrétního produktu. To jednoduše znamená množství výdajů, které společnost činí během výrobního procesu produktu až po prodej.

Tyto náklady jsou účetním měřítkem, které zahrnuje jak fixní náklady, tak i proměnné náklady. Toto měřítko lze použít k určení efektivnosti provozu společnosti.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th