Jeřáb

Co je žeriav?

Jeřáb je zařízení určené pro zdvihání a snižování těžkých materiálů. Jeřáby bývají obvykle k nalezení na staveništích. Jsou vybaveny alespoň kabely, lanovými nebo řetězovými prostředky a kladkostroji, které jim umožňují zdvihnout a horizontálně se pohybovat.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th