Jettison - Zahodit

Co je Jeden z nejednodušších způsobů, jak to vysvětlit, je říct, že je to proces odhození nebo se zbavit něčeho, co je zbytečné nebo nepotřebné. Může se použít v různých kontextech, například v leteckém průmyslu, kde je termín "jettison" používán pro odhození nákladu z letadla v případě nouze nebo pro vyrovnání hmotnosti.

Jettison je úmyslným aktem vyhození částí nákladu lodě přes palubu nebo zhozením části těla plavidla s cílem zachránit zbytek nákladu nebo celou loď před úplným poškozením.

Vždy, když dojde k jettisonu, majitel plavidla má nárok na ‘Obecný průměr‚. To znamená, že všichni zainteresovaní mají nést stejné ztráty v případě poškození jakéhokoli nákladu, bez ohledu na to, čí jsou výrobky.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th