Kabotáž

Co je to cabotage?

Cabotage je právo provozovat a přepravovat zboží po moři, vzduchem nebo jinými dopravními službami v rámci určitého území. Národní přeprava nákladů nebydlícími dopravci na dočasný pobyt v evropské zemi je regulována a existuje s cílem zlepšit efektivitu silniční dopravy snížením počtu prázdných jízd. Podle článku 8 (vydaného Evropskou komisí) může každý dopravce přepravit tři zatížení do sedmi dní od vyložení mezinárodní přepravy.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th