Kaizen

Co je Kaizen?

Kaizen je japonským termínem, který odkazuje na princip neustálé změny a zlepšování. Zvláštností tohoto principu je, že se jedná o neustálé, každodenní zlepšování, které musí podporovat jak management, tak zaměstnanci společnosti, aby mohlo být uskutečněno.

Masaaki Imai poprvé upozornil na zásadu kaizenu jako principu v západním světě svou knihou „Kaizen: Klíč k japonské konkurenceschopnosti“. Dnes je kaizen považován po celém světě za důležitý pilíř konkurenční strategie. Cílem tohoto principu není pouze zlepšování výrobků, ale především zlepšování všech provozních procesů – od vývoje po distribuci.

Ideálem kaizenu je aktivní, kreativní, kvalifikovaný a samostatný zaměstnanec, který obdrží individuální uznání a odpovídající odměnu za své úsilí. V logistice lze kaizen aplikovat v skladové logistice od příjmu zboží po výdej zboží.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th