Kód zboží

Co je to komoditní kód?

Kód zboží je posloupnost čísel skládající se z šesti, osmi nebo deseti číslic, které se používají v zemích Evropské unie (EU) nebo mimo území členských států.

Základním účelem kódu zboží je určit následující:

  • celní poplatky a další poplatky, které mohou být uloženy na zboží celními orgány
  • soubor preferenčních opatření, která se mohou vztahovat na dovozené zboží
  • omezení a zákazy, které se mohou vztahovat na dovoz, vývoz nebo tranzit zboží

Šestimístné kódy zboží jsou známé jako HS kódy. Tyto kódy se používají mezinárodně pro sledování objemu obchodu a uplatňování mezinárodních obchodních opatření na zboží.

Osmimístné kódy zboží se používají pro vývozní deklarace a deklarace kódů Intrastat. Deklarace kódů Intrastat je systém pro sběr statistik o obchodu se zbožím mezi členskými státy EU.

Desetimístné kódy zboží se používají pro dovoz zboží z mimo EU a jsou potřebné pro deklaraci dovozu v rámci systému TARIC.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th