Kontrola kvality

Co je zajištění kvality?

Termín zajištění kvality, také známý jako kontrola kvality, je kolektivním označením pro různé přístupy a opatření ke zajištění požadavků na kvalitu firem. Jako součást kvalitního řízení společnosti zahrnuje zajištění kvality všechna technická a organizační opatření. Tyto opatření slouží k vytváření a udržování definované kvality produktu nebo služby.

Pomocí nástrojů jako jsou popisy procesů nebo optimalizační cykly zajišťuje zajištění kvality identifikaci a odstranění potenciálních negativních vlivů na kvalitu výsledného produktu. Zajištění kvality tedy zajistí, že jsou dodrženy a implementovány specifikace kvalitního řízení firem.

Pokud není dosaženo stanoveného kvalitního standardu, buď výsledný produkt opustí cyklus, nebo je přepracován, dokud nedosáhne standardu. Kvalita produktu nebo služby je klíčová pro rozhodnutí o nákupu a získání důvěry zákazníka.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th