Kvalitní pečeti

Co jsou kvalitní značky?

Termín kvalitního pečetění se odkazuje na grafické nebo písemné označení nabídek, které signalizují zákazníkovi určitou úroveň nebo kvalitu. Certifikáty kvality uděluje uznávaným institucemi nebo zařízení vybraným výrobcům nebo poskytovatelům služeb, kteří v plném rozsahu splňují jejich příslušné normy a zkoušky.

Soulad s konkrétní úrovní nebo kvalitou produktů a služeb je stanoven počáteční kontrolou. Poté je dodržování zaručeno kontinuálním vnitřním a vnějším monitorováním.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th