Kvitačka společníka

Co je to potvrzení kapitánova spolupracovníka?

Mateřský stvrzenka je dočasný stvrzenka vydávaný a podepsaný důstojníkem plavidla, který potvrzuje připravenost zboží k nakládání na loď. Toto slouží jako důkaz, že zboží bylo naloženo na plavidlo, ale nemá stejnou platnost jako například konosament.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th