Laytime

Co je laytime v dopravě lodí?

Laytime je volný čas (alokovaný čas), který je poskytnut charterujícímu pro nakládku nebo vykládku plavidla. Během tohoto časového úseku musí charterující naložit nebo vyložit své zboží ve stanoveném volném čase uvedeném v nájemní smlouvě.

Pokud volný čas uplyne nebo se nedodržuje, majitel plavidla je povinen zaplatit demurrage přístavnímu úřadu, kde se zboží nakládá nebo vykládá. Na oplátku majitel plavidla dostává odškodnění od charterujícího za nedodržení času stanoveného ve smlouvě.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th