Lead Time

Co je to doba dodání?

Doba dodání je čas, který je potřeba k vykonání určitého procesu od začátku do konce. V kontextu logistiky je dobou dodání plánovaný čas od vyzvednutí zásilky až po doručení.

Společnosti se snaží zkrátit dobu dodání k usnadnění provozních činností a k dosažení spokojenosti zákazníků. V případě logistiky snižování doby dodání umožňuje rychlé doručení zákaznických objednávek.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th