Lean Management

Co je Lean management?

Lean Management je přístup k řízení, který se vyznačuje principy decentralizace a současným prováděním, spojený s kooperativním chováním. Hlavním cílem je dosáhnout v rámci společnosti konzistentního snížení nákladů a silného orientování na zákazníka. Decentralizace úkolů, kompetencí a odpovědností je především prováděna v hlavních oblastech hodnotového řetězce.

Lean Management si klade za cíl minimalizovat plýtvání, eliminovat nadbytečné prvky a optimalizovat procesy. Důraz je přitom kladen na všechny procesy ve společnosti, které přispívají k vytváření hodnoty, aby byl ušetřen čas i náklady.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th