Listina o zodpovědnosti (LOI)

Co je dohoda o plnění? v dopravě?

Dopis o osvobození odškodnění je dokument, který osvobozuje jednu stranu od zodpovědnosti za jakýkoli nárok, který by mohl přijít od druhé strany. Při dopravě, když jsou zboží přepravována nebezpečnou cestou, přepravce může vydat dopis o odškodnění proti možnému poškození zásilky odesílatele. Pokud se tak stane, přepravce nebude nést odpovědnost za jakékoliv poškození, které by mohlo nastat při průchodu cestou.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th