LOFO (Nejnižší - první ven)

Co znamená LOFO?

LOFO (Nejnižší nakupem – první vydej) je zjednodušovací postup používaný v účetnictví pro ocenění současných aktiv podle nákladů na pořízení nebo výroby. Předpokládá, že nejlevnější zásoby jsou spotřebovány nebo prodány jako první. Důsledkem LOFA je poměrně optimistické ocenění zásob, protože všechny zbývající zásoby mají vysoké pořizovací náklady. Z tohoto důvodu je kriticky hodnocen mezinárodními standardy.

Další metody jsou FIFO (První nakupem – první vydej), HIFO (Nejvyšší nakupem – první vydej) a LIFO (Poslední nakupem – první vydej).

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th