Logistická regrese

Co je logistická regrese?

Logistická regrese je statistický model určitého typu událostí. V podstatě jde o rozšíření lineárního regresního modelu, který modeluje pravděpodobnosti pro klasifikační problémy s dvěma možnými výsledky. Příklady možných výsledků jsou: složil/nesložil, vyhrál/prohrál, živý/mrtvý nebo zdravý/nemocný.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th