Logistické klíčové ukazatele

Co jsou klíčové logistické ukazatele?

Logistické klíčové ukazatele jsou transparentní způsob měření výkonnosti, který lze efektivně použít k monitorování, analýze a optimalizaci relevantních logistických procesů, jako jsou sklady, doprava a aspekty dodavatelského řetězce. Poskytují ideální způsob získání rychlého přehledu o nákladech na logistiku.

S pomocí logistických klíčových ukazatelů lze okamžitě identifikovat možné oblasti intervence a v případě potřeby zahájit kontrolní opatření. Existuje několik důležitých klíčových ukazatelů, které poskytují náznak ekonomické situace v logistice. Především by měly být zváženy ukazatele, které odrážejí kvalitu a produktivitu logistiky. Níže najdete výběr vhodných logistických klíčových ukazatelů:

  • Kvalita dodávek = počet stížností na dodávky ÷ celkový počet dodávek
  • Finanční závazek = hodnota uskladněných zásob x doba skladování x úroková sazba
  • Obrat zásob = obrat ÷ průměrné zásoby
  • Flexibilita dodávek = počet splněných speciálních objednávek ÷ počet všech speciálních objednávek
  • Podíl logistických nákladů = logistické náklady ÷ tržby

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th