Logistické plánování

Co je to logistické plánování?

Logistické plánování má za cíl dosáhnout rovnováhy mezi vysokou efektivitou a vysokou připraveností k doručení. Jako klíčová funkce v procesu řízení logistiky slouží k efektivní a perspektivní koordinaci skladování, dopravy, manipulace a podpůrných procesů, které slouží k zajištění dodávky zboží těm, kteří je potřebují.

Náklady na efektivní logistické plánování rostou s rostoucím dělením práce. Dnes závisí většina firem na plynulém logistickém plánování. Ale bez ohledu na velikost nebo odvětví: vždy musí být vyvinut individuální koncept, který je přesně přizpůsoben požadavkům dané společnosti. Vizionářství a zkušenosti jsou nezbytné.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th