Logistický controlling

Co je logistické řízení?

Logistické řízení je aplikací konceptu řízení na logistiku s cílem umožnit využití rezerv racionalizace. Vytvořením důkladné informační základny mohou být logistické procesy plánovány, řízeny a kontrolovány cíleně. Na operační úrovni logistické řízení přebírá úkol specifikovat logistické cíle a udělat je měřitelnými, podporuje logistické plánování a zlepšuje logistickou efektivitu prostřednictvím neustálých analýz.

Z strategického hlediska logistické řízení pomáhá integrovat logistiku do strategického plánování společnosti a zajišťovat strategickou kontrolu pro logistiku. Tímto způsobem mohou být dosaženy logistické cíle správným způsobem.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th