Logistický řetězec

Co je Logistický řetězec?

Logistický řetězec zahrnuje jak fyzický tok zboží, tak i související tok informací.

Základem logistického řetězce je celý logistický, informační a výrobní proces jednotlivých etap řetězce hodnoty, do kterého je obvykle zapojeno několik účastníků.

V současnosti si téměř nikdo nevyrobí veškeré zboží, které potřebuje k spotřebě. Moderní ekonomiku spíše charakterizuje vícestupňový proces založený na dělbě práce, který probíhá v několika samostatných jednotkách. Toto procesně orientované myšlení v řetězcích se odráží i v logistice.

Aby byl zajištěn efektivní tok zboží a informací, musí být jednotlivé prvky logistického řetězce tak vzájemně sladěny, aby byly logicky propojeny. Logistický řetězec lze tedy definovat jako logistickou síť, která se rozprostírá mezi výrobci, dodavateli, poskytovateli logistických služeb a koncovými uživateli. Pro plynulé fungování logistického řetězce je nezbytná úzká spolupráce mezi zákazníky, dodavateli a společnostmi.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th