Logistika 4.0

Co je Logistika 4.0?

Logistika 4.0 je propojení a integrace logistických procesů. Jedná se v podstatě o dopad Průmyslu 4.0 na logistiku, tj. o propojení a provázání zákazníků, objektů, procesů a partnerů v dodavatelském řetězci prostřednictvím informačních a komunikačních technologií s cílem zvýšit efektivitu a efektivnost společnosti.

V důsledku Logistiky 4.0 se dodavatelský řetězec stává stále chytřejším, propojenějším a technologicky vyspělejším. Její implementace umožňuje, aby integrované prvky pracovaly nezávisle.

Tyto samořídicí procesy se nazývají chytré nebo inteligentní, protože spolu komunikují, rozhodují, učí se od sebe navzájem a ovládají logistické procesy. Z tohoto důvodu Logistika 4.0 většinou vede ke zvýšené transparentnosti, optimalizaci procesů a nižší míře chyb.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th