Logistika kvality

Co je logistická kvalita?

Kvalita logistiky je termín kvality podle normy DIN ISO 8402, který se vztahuje k přizpůsobivosti společnosti ve poskytování logistických služeb požadovaných zákazníkem. Logistická služba je splněna, když zákazník obdrží správné zboží ve správném množství, ve správný čas a na správném místě.

Vysoce kvalitní lze říci, že existuje, když faktory a charakteristiky určující logistickou službu jsou lepší než průměr. Pro dosažení tohoto cíle se používají metody technického řízení kvality při logistických procesech. Zvláštní pozornost se věnuje spolehlivosti dodání a dodávatelnosti, protože to jsou dvě základní kvalitativní charakteristiky logistické služby. V závislosti na časovém horizontu lze rozlišovat mezi krátkodobými, střednědobými a dlouhodobými úvahami.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th