Logistika náhradních dílů

Co znamená logistika náhradních dílů?

Spare Parts Logistics je plánovaný logistický proces v případě, kdy selže součást dopravního vozidla nebo dodávacího stroje. Logika za spare parts logistics je zajistit plynulé a včasné dodání náhradních dílů k poškozenému stroji. Pokud není součást rychle dodána po poruše, dopravní společnost nese více nákladů.

V logistickém průmyslu mohou náhradní díly představovat největší výzvu, protože musí být splněna dostupnost dílů, krátké lhůty dodání a spolehlivost procesu. Proto je spare parts logistics ideálním řešením pro optimální vyvážení tempa a nákladů.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th