Logistika nakládání s odpady

Jaký je význam logistiky nakládání s odpady?

Logistika nakládání s odpady aplikuje logistický koncept na zbytky (sekundární suroviny, odpad). Logistika nakládání s odpady je řízena ekonomickými i ekologickými cíli. Při zpracování úkolů v nakládání s odpady aktivně přispívá logistika nakládání s odpady k řešení ekologických problémů a demonstruje roli, kterou logistika hraje v oblasti ochrany životního prostředí.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th