Logistika obchodu

Co je obchodní logistika?

Obchodní logistika se týká procesu řízení, který zahrnuje celý tok zboží a informací mezi dodavateli a společnostmi a mezi zákazníky a společnostmi. Obchodní logistika zahrnuje také vnitřní tok zboží.

Pro co nejefektivnější obchodní logistiku je nezbytné použití počítačových systémů pro řízení zboží, které umožňují sledování skladových zásob a nakládání s konkrétními produkty. Cílem obchodní logistiky je zajistit dostupnost zboží v místě prodeje (PoS).

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th