Logistika řízení

Co je logistický management?

Logistika je jedním z prvků řízení dodavatelského řetězce. Znamená koordinovaný, plánovaný a organizovaný proces přepravy zboží zákazníkům. Logistický management umožňuje rychlé zavedení a efektivitu procesu dodávky zboží.

Logistický management zajišťuje, že:

  • je vybrána vhodná metoda dodávky,
  • zboží je doručeno včas,
  • zboží je doručeno v správném stavu a množství,
  • je používán spolehlivý software a zákazník je informován o aktualizacích.

 

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th