Materiální tok

Co znamená Materiálový tok?

Proud je podoblastí logistiky, která zahrnuje skladování, balení a pohyb zboží všeho druhu. V rámci firmy je pohyb zboží považován za interní proud materiálu.

Materiálový tok představuje logistický řetězec od dodavatele zákazníkovi, který je možné efektivně a udržitelně optimalizovat na základě pravidelných analýz toku materiálu. Tyto analýzy toku materiálu zaznamenávají procesy, skladování a přepravní operace, aby odhalily slabá místa v toku materiálu. Cílem je navrhnout toky materiálu tak, aby se ušetřily náklady, zkrátily se časy průchodu a předešlo se odpadu.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th