Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA)

Co znamená zkratka IATA?

Mezinárodní asociace letecké dopravy je asociace leteckých obchodníků z celého světa, která podporuje spolupráci při zajištění bezpečnosti, zabezpečení a spolehlivosti leteckých služeb.

Kromě toho se prostřednictvím spolupráce leteckých společností stanovuje standardizovaná praxe při poskytování efektivních leteckých dopravních služeb. IATA byla založena v roce 1945 a v roce 2019 se skládala z 290 leteckých společností ze 117 zemí.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th