Mezinárodní obchodní číslo výrobku (GTIN)

Co je Global Trade Item Number?

Global Trade Item Number je identifikátor pro obchodní položky, spravovaný a přidělovaný celosvětově organizací GS1 (Global Standards One). GTIN slouží k identifikaci produktů a služeb po celém světě bez překrytí tím, že odkazuje na obchodní informace uložené v počítačových souborech – jako jsou ceny, podmínky, dodavatelé, označení, skupiny výrobků nebo speciální číslování.

GTIN se používá tam, kde je třeba označit produkty, které lze automaticky zaznamenat a zpracovávat. Obvykle se GTIN skládá vždy z 13 číselných číslic. Od roku 2009 představuje nový standard označování výrobků, kdy nahradil dříve běžný EAN (European Article Number).

Zkrátka, GTIN je individuální číslo s internacionální platností, které slouží k identifikaci výrobků nebo k vyhledávání informací o výrobku v databázi.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th