Mezinárodní přeprava

Co je mezinárodní doprava?

Mezinárodní doprava je pohyb zboží nebo lidí z jedné země do druhé. To znamená, že když zboží prochází hranicemi jedné země do druhé leteckou, pozemní nebo vodní cestou, metoda přepravy je považována za mezinárodní dopravu.

Mezinárodní doprava funguje celosvětově a překračuje národní hranice. Provádějí ji spedice a dopravní společnosti, které zajišťují bezpečnou a rychlou přepravu.

Způsob a prostředek dopravy v mezinárodní dopravě závisí vysoko na časování zboží, které má být přepraveno. Například přeprava potravin nebo ovoce vyžaduje rychlé doručení. Proto je nutné při výběru dopravního prostředku zohlednit rychlost a vzdálenost.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th