Middleware

Co je Middleware?

Middleware je dodatečná vrstva v složité softwarové struktuře, která umožňuje integraci aplikací společně s jejich daty tím, že poskytuje komunikační služby pro distribuované aplikace prostřednictvím standardních rozhraní.

Konkrétně je middleware programem, který je nestranný vůči aplikacím a zprostředkovává komunikaci mezi aplikacemi. Middleware lze také chápat jako distribuční platformu, tedy jako protokol na vyšší vrstvě než vrstva běžné počítačové komunikace.

Na rozdíl od nízkoúrovňových síťových služeb middleware vždy podporuje komunikaci procesů namísto jednoduché komunikace mezi jednotlivými počítači. Cílem middleware je snížit zátěž na aplikace a optimalizovat vývojový proces prostřednictvím vyšší produktivity.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th