Místo původu

Co je místo původu?

Místo původu se odkazuje na počáteční cíl, kam se předpokládá, že bude převzaté zásilky. Může být také popsáno jako místo, kde přepravce přijímá zásilky od odesílatele, aby je přepravil na dohodnuté místo.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th