Modální rozdělení

Co znamená výraz "modal split"?

Ve statistice dopravy je modální rozdělení podíl způsobu dopravy na celkovém dopravním trhu. Jinými slovy představuje procentuální rozložení dopravního výkonu nebo objemu dopravy mezi různými způsoby dopravy. To činí modální rozdělení dobrým nástrojem pro popisování chování cestování nebo složení dopravy. Je především určováno prostřednictvím průzkumů, někdy také pomocí počtu vozidel. Doprava nákladů a osobní doprava jsou posuzovány samostatně. Modální rozdělení je založeno na dopravním výkonu, který je vyjádřen tunokilometry nebo cestujícími-kilometry.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th