Náklad veškerých druhů (FAK)

Co je Freight all Kinds?

Freight all Kinds je cenový systém, který kombinuje různé třídy zásilek do předem stanovené klasifikace. Jinými slovy, skupina zásilek je spojena a přepravuje se jako jediná zásilka a za přepravu se účtuje jednotná sazba.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th