Náklad

Co je to náklad?

Doprava zboží se vztahuje na:

1. jakýkoli typ zboží, předmětů nebo komodit přepravovaných hromadně leteckou přepravou, povrchovou přepravou nebo mořskou přepravou.

2. částka placená za přepravu zboží jakýmkoli způsobem nebo kombinací dopravních systémů.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th