Náklaďák

Co je Truck?

Nákladní automobil je dalším termínem pro nákladní automobil (britská angličtina). Je to těžké a velké motorové vozidlo určené k přepravě zboží z jednoho místa na druhé.

V závislosti na druhu přepravovaného zboží se velikost a tvar nákladního automobilu liší. V některých zemích je nákladní automobil hlavním prostředkem pro komerční dopravu a je používán k uvedení zboží do oběhu.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th