Nákladní doprava po moři

Co je přeprava po moři?

Námořní přeprava, která je také označována jako námořní přeprava zboží, je způsob přepravy velkého množství nákladu po moři. Typicky jsou předměty dodávány lodí přes otevřené moře. Je k dispozici mnoho metod přepravy pro různé druhy komodit. Kontejnerová přeprava, správně známá jako kontejnerizace, je jedním z nejpoužívanějších způsobů dopravy. Tato metoda zahrnuje přepravu zboží v kontejnerech o velikosti od 20 do 40 stop. Námořní přeprava je převážně závislá na třetích stranách – přepravních agentech.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th