Nákladový most

Co je to nakládací rampa?

Nakládací rampa je zařízení, které kompenzuje rozdíly mezi místem dodání (budovou) a úrovní dopravního prostředku. Hlavně se používá pro nakládání a vykládání zboží z nákladního vozidla nebo kontejneru. Rampa se obvykle nachází uvnitř skladů nebo venku na překladišti nebo v přístavištích nebo železničních nádražích.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th