Náklady na skladování

Jaké jsou náklady na skladování?

Náklady na skladování jsou částkou peněz vynaloženou v důsledku skladování zásob. Náklady mohou být přímé nebo nepřímé vynaložené prostředky na skladování zboží.

Náklady na skladování mohou zahrnovat náklady na prostor, nájemné, elektřinu, software, odpis a skladového personálu. Obecně se náklady na skladování popisují jako procento hodnoty zásob. V závislosti na odvětví se procentuální hodnota liší.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th